Šiauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. (8 41)  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą Dainų take

Vadovaudamiesi STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, informuojame, kad UAB „Atamis“ parengė projektinius pasiūlymus „Šiaulių miesto Dainų tako ir jo prieigų kapitalinio remonto ir inžinerinių tinklų statybos projektas“.
Projektuojamo statinio adresas – Dainų takas, Šiaulių m.
Statybos rūšis – kapitalinis remontas, rekonstravimas, nauja statyba.
Numatoma Dainų taką kapitalinis remontas, keičiant jos dangą, atskiriant 4,0-7,5 m pločio pėsčiųjų zoną ir įrengti 2,5 m pločio dviračių taką. Dviračių takas numatomas asfalto dangos, o pėsčiųjų zona iš trinkelių. Dainų tako centre įrengiamas „Saulės diskai“ fontanas. Numatomos įrengti aktyvaus laisvalaikio, ramaus poilsio, „priešpiečių“ zonos, geriamojo vandens gertuvė. Taip pat, numatoma vaikų žaidimo ir treniruoklių, lauko šachmatų, stalo teniso stalų aikštelė. Projektuojami mažosios architektūros elementai (suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai, lauko gėlinės ir kt.). Teritorijoje projektuojamos zonos poilsiui, aktyviam laisvalaikiui sukuriant estetiškai patrauklias erdves prieinamas įvairaus amžiaus grupėms. Numatomos vietos biotualetams renginių metu. Įrengiamos kioskų prieigos. Visos esamos Dainų tako prieigos numatomos atnaujinti įrengiant naujas dangas. Numatoma įrengti takų apšvietimą, lietaus nuotekų tinklus. Esami lietaus nuotekų tinklai rekonstruojami. Kioskų prieigose projektuojami elektros, buitinių nuotekų, vandentiekio tinklai. Numatoma įrengti teritorijos vaizdo stebėjimo įranga.
Statinio naudojimo paskirtis – gatvės, elektrotechnikos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai, telekomunikacijų tinklai. Projekto rengėjas - UAB ,,Atamis“ (Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (+370) 5 2728334, faksas (+370) 5 2031280, adresas internete www.atamis.lt, el. p. info@atamis.lt). Projekto vadovas Rimvydas Juodka, tel. 8-672 94003, el. paštas ;
Kontaktinis asmuo ir Projekto dalies vadovas Šarūnas Bakšys, tel. 8 622 53594, el. p. .
Statytojas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, el. p. info@siauliai.lt, kontaktinis asmuo – Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus Vyr. specialistas Egidijus Liaudanskas, tel. (8 41) 500 529, el. paštas: egidijus.liaudanskas@siauliai.lt .
Su projekto sprendiniais galima susipažinti: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos tinklalapyje www.siauliai.lt; Šiaulių miesto savivaldybėje adresu Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai. Pasiūlymus dėl techninio projekto projektinių sprendinių „Šiaulių miesto Dainų tako ir jo prieigų kapitalinio remonto ir inžinerinių tinklų statybos projektas“ galima teikti el. p.: s.baksys@atmis.lt; r.juodka@atamis.lt; info@atamis.lt; faksu (+370) 5 2031280, paštu adresu: UAB „Atamis“ Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Viešas susirinkimas įvyks 2021 m. balandžio mėn. 23 d. 16:00 val. nuotoliniu būdu per ZOOM platformą.
Viešo nuotolinio susirinkimo nuoroda: https://zoom.us/j/94872607486
Projektinių pasiūlymų tekstinė dalis
Projektinių pasiūlymų grafinė dalis

captcha