Šiauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. (8 41)  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą Piktmiškio g. 75

 Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertiz4“ VIII skyriaus reikalavimais, informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus ir numatomą rengti statinio projektą: Prekybos paskirties pastato Piktmiškio g. 75, Šiauliuose statybos.
Statinio statybos adresas: Piktmiškio g. 75, Šiauliai
Statinių naudojimo paskirtis, kategorija: Prekybos (7.3), Ypatingas statinys
Žemės sklypas: kadastro Nr. 2501/0018:948 Šiaulių m.k.v.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos
Statytojas: UAB „NT TURTO GRUPĖ“, Šilutės pl.105, LT-95112 Klaipėda; tel. Nr. 8 687 72897; el. paštas – paulius.naujokas@gmail.com
Projektuotojas: UAB „Šiaulių komprojektas“, Tilžės g.170-401, LT-76296 Šiauliai, tel. 8 687 32750, el. paštas: , projekto vadovas, Vytautas Marcinkus, tel. Nr.8 687 32750, architektas – Lukas Miceika, tel. 8 652 29339, el. paštas:
Informacija dėl susipažinimo su projektiniais pasiūlymais:
UAB „Šiaulių komprojektas“, Tilžės g.170-401, LT-76296 Šiauliai, nuo birželio 21 d. iki liepos 07d. darbo dienomis I-IV nuo 8:00 – 17:00val., V nuo 8:00 – 16:00val.;
Informaciniame stende, kuris įrengtas 2021-06-21d. ant sklypo (Piktmiškio g. 75, Šiauliuose) ribos ir eksponuojamas iki 2021-07-07d.;
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos interneto tinklapyje ir informaciniame stende.
Kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus galima teikti nuo 2021m. birželio 21d. iki viešo susirinkimo (2021-07-07) pabaigos nurodytais el. pašto adresais:
Projekto rengėjams (projektuotojams) - ,
Viešasis susirinkimas ir projekto pasiūlymų pristatymas dėl karantino sąlygų vyks nuotoliniu būdu - 2021m. liepos mėn. 07d. 17val.00min. internetinėje platformoje ZOOM.
Prisijungimo nuoroda (Meeting ID): 97814108602
Prisijungimo slaptažodis (password): Prekyba
Rekomenduojama apie ketinimą dalyvauti susirinkime informuoti projekto rengėjus (projektuotojus) ir Jums el. paštu bus išsiųstas papildomas priminimas su prisijungimo informacija.
Projektiniai pasiūlymai

captcha