Šiauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. (8 41)  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Svarbu. Dėl koronaviruso

SVARBU. DĖL KORONAVIRUSO

SAVIVALDYBĖS PARAMA VERSLO SUBJEKTAMS, NUKENTĖJUSIEMS DĖL COVID-19

Verslo subjektų, pasinaudojusių parama, sąrašas

AKTUALI INFORMACIJA VERSLO SUBJEKTAMS DĖL COVID-19

Verslo sąlygos karantino metu - LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija

Ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia naujas priemones verslui, patiriančiam sunkumų dėl COVID-19 >>>

Dėl prekybos (paslaugų teikimo) vietų skaičiaus sumažinimo ir kitų veiklos ribojimo reikalavimų >>>.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos rekomendacijos prekiautojams, vykdantiems prekybą maisto produktais viešosiose prekybos vietose nuo laikinųjų prekybos įrenginių, iš automobilių, specializuotų automobilių ar priekabų >>>. 

Versli Lietuva“ informacija: „Versli Lietuva“ skelbia Lietuvos gamintojų ir tiekėjų sąrašą viešai prieinamą visiems, kurie ieško trūkstamų priemonių, todėl kviečiame pasinaudoti šiuo informacijos šaltiniu ir tiesiogiai susisiekti su konkrečiais tiekėjais. Gamintojų ir tiekėjų sąrašą rasite čia.

Atkreipiamas dėmesys, kad viešai skelbiami gamintojai ir tiekėjai yra įvertinti kaip patikimi rinkos dalyviai, kurių vertinimas atliktas bendradarbiaujant su kredito biuru „Creditinfo“. „Versli Lietuva“ rekomenduoja savivaldybėms ir jų įstaigoms su šiais tiekėjais bendrauti tiesiogiai, teikti jiems konkrečias užklausas ir įsigyti teikiamas priemones tiesiai iš pasirinktų įmonių.

„Versli Lietuva“ taip pat gauna informaciją iš verslo apie galimybę remti ligonines konkrečiomis priemonėmis. Parama šalies ligoninėms perduodama bendradarbiaujant su Andriaus Tapino įsteigtu fondu „Laikykitės, medikai“ ir vadovaujantis skelbiama trūkstamų priemonių ligoninėse situacija. Daugiau informacijos rasite čia.  

Taip pat „Versli Lietuva“ kviečia savivaldybes ir jų įmones prisidėti prie kovos prieš COVID-19 pasekmes ir teikti informaciją „Versliai Lietuvai“ apie savo galimybes gaminti, tiekti rinkai trūkstamas prekes, priemones, paslaugas.

Plačiau >>>

LR Vyriausybės 2020-03-16 priimtas Ekonomikos skatinimo ir COVID-19 viruso sukeltų pasekmių mažinimo planas

Visų priemonių įgyvendinimui planuojama skirti 10 proc. nuo šalies bendro vidaus produkto (BVP), o tai yra 5 mlrd. Eurų.

Verslo likvidumo išsaugojimui

 • skubios mokestinės paskolos, atidedant arba išdėstant mokesčius sutartu grafiku, netaikant palūkanų;
 • išieškojimo veiksmų stabdymas, vadovaujantis protingumo kriterijais;
 • mokesčių mokėtojų atleidimas nuo baudų, delspinigių;
 • galimybė atidėti gyventojų pajamų mokesčio mokėjimą;
 • padidinti Žemos ūkio paskolų garantijų fondo ir INVEGA garantijų limitą 500 mln. eurų ir išplėsti garantijų suteikimo sąlygas,
 • sudaryti galimybę verslui atidėti arba išdėstyti įmokas už sunaudotą elektros energiją ir gamtines dujas UAB „Ignitis“.

Taip pat rekomenduojama savivaldybėms atleisti verslą nuo komercinės paskirties nekilnojamojo turto, žemės mokesčių ir rekomenduoti savivaldybėms sudaryti galimybę atidėti arba išdėstyti komunalines įmokas ir mokėjimus už šilumos energiją.


Ekonomikos skatinimui

 • numatyta spartinti investicijų programas, greitinant mokėjimus ir didinant skiriamo finansavimo intensyvumą.
 • perskirstyti ES investicijų lėšas sveikatos, užimtumo ir verslo sritims,
 • spartinti valstybės biudžeto lėšų naudojimą einamosioms išlaidoms,
 • panaudoti visas Klimato kaitos, Kelių priežiūros ir plėtros programų lėšas ir spartinti daugiabučių namų renovaciją.
 • numatyta rekomenduoti Lietuvos bankui imtis priemonių, siekiant padidinti bankų skolinimo potencialą 2,5 mlrd. Eurų.

 Plačiau >>>


 

AKTUALIOS NUORODOS

VMI - https://www.vmi.lt/cms/informacija-verslui-del-covid-19

SODRA - https://www.sodra.lt/lt/situacijos/svarbi-informacija-draudejams-gyventojams-covid-19

Valstybinė darbo inspekcija - https://www.vdi.lt/

LR Finansų ministerija - http://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/finansiniai-ir-ekonominiai-sprendimai-del-covid-19

LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija - https://eimin.lrv.lt/lt/informacija-verslui-del-covid-19

Ignitis - https://ignitis.lt/lt/ignitis-taikys-lengvatines-atsiskaitymo-salygas-del-karantino-nukentejusiems-klientams

Užimtumo tarnyba https://uzt.lt/news/valstybes-parama-ekstremalios-situacijos-laikotarpiu/

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/kokia-valstybes-parama-gaus-darbuotojai-darbdaviai-ir-priziurintys-artimuosius 

NAUDINGOS NUORODOS

INVEGA - https://invega.lt/lt/informacija-verslui-del-covid-19/invegos-siuloma-pagalba-verslui/

Versli Lietuva - https://www.verslilietuva.lt/

Nuotolinis darbas https://www.esinvesticijos.lt/lt/news/view_item/id.100730

Rekomendacijos dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo - /lit/Placiau-/1124

SVARBIAUSI KONTAKTAI

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos ir administracijos priimamasis – (8 41) 50 05 10 arba 1863; el. paštas: 

Dėl socialinio draudimo, išmokų ir nedarbingumo klausimų kreipkitės į Sodros informacinį centrą: tel. 1883, 85 250 0883; el. paštas: 

Dėl socialinės srities ir darbo klausimų kreipkitės į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją tel. 8 706 68 180, 85 266 4238, 8706 64 238, el. paštas: 

Dėl mokestinių klausimų kreipkitės į Valstybinę mokesčių inspekciją tel. 1882; el. paštu 

Dėl darbo kodekso, darbo ginčų, atostogų, atleidimo iš darbo ir kitais darbo teisės klausimais kreipkitės į Valstybinę darbo inspekciją, visą parą: tel. 85 213 9772, el. paštas: 

Dėl vartotojų teisių klausimų (atšauktų kelionių, paslaugų atsisakymo, pinigų susigrąžinimo) kreipkitės į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą tel. 8 659 37 569, 8 659 63 543, 8 659 93 678 arba 8 659 71 837 (dėl skrydžių), el. paštas: 

Dėl papildomų ekonominių ir finansinių priemonių, mokesčių verslui ir gyventojams kreipkitės į Finansų ministeriją adresu: 

 

VERSLININKŲ INICIATYVOS

 • Respublikinei Šiaulių ligoninei AB Šiaulių bankas skyrė 50 tūkstančių eurų, UAB „Interscalit“ pasiuvo kaukių, UAB Aukcionas 123 540 vienetų respiratorių FFP2 , UAB COCA-COLA HBC LIETUVA dovanojo geriamo vandens, kitų gėrimų. Kavinės „Morganas“ ir „Lėja“ davė 4 šildytuvus šildyti palapines, kuriose skirstomi ligoniai. O 2 palapines skyrė Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba. UAB „Šiaulių spaustuvė“ pagamino 1000 vienetų dėžučių respiratoriams ir apsauginiams akiniams. Vienas šiaulietis padovanojo šiltą ir kokybišką darbo rūbų komplektą. E. Žakevičiaus individuali įmonė Skubiosios pagalbos-priėmimo skyriui apvilks 11 čiužinių. UAB „Rūta“ pamalonino medikus energijos suteikiančiu šokoladu. UAB „Baltik vairas“ gautos dėžės su įvairiomis apsaugos priemonėmis medikams – vienkartinėmis pirštinėmis, kostiumais, respiratoriais. Plačiau >>>

 

 • UAB "S Zone"  Respublikinei Šiaulių ligoninei dovanojo 100 vienkartinių baltų prijuosčių. Plačiau >>>

 

 • MB „Dabija“ Respublikinės Šiaulių ligoninės medikus apdovanojo gėlėmis, taip išreikšdami padėką už jų darbą šiuo sunkiu laikotarpiu. Plačiau >>>

 

 • „Splius“, UAB iš Kinijos Respublikinei Šiaulių ligoninei yra užsakiusi 1000 vnt. FFP2 respiratorių analogų. Plačiau >>>
 
 • Respublikinė Šiaulių ligoninė dėkinga UAB „Ruvera“ už rankų dezinfekavimo priemones, UAB „Profesionali kosmetika“, dovanojusiai pirštinių, drėgnų servetėlių, vienkartinių kepurių, kaukių ir kitų vertingų priemonių.

  VšĮ „Laisvės TV“ ligoninei dovanojo siuntą respiratorių, nesterilių nitrilinių pirštinių, kaukių su raišteliais, apsauginių veido skydelių, antbačių.

  UAB „Huawei technologies“, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija, UAB „Inospectra“ bei fiziniai asmenys dovanojo nesterilių vinilinių pirštinių, vienkartinių prijuosčių, antbačių.
  Lietuvos pramonininkų konfederacija atsiuntė respiratorių, UAB „Sulinkiai“ - medvilninių kaukių, VGTU "LinkMenų fabrikas" - veido apsaugos skydelių, „Lazerio darbai“ - veido apsaugos skydelių.

  Paramos fondas kovai su koronavirusu, kurio tarybos pirmininkė, prezidentė Dalia Grybauskaitė, ligoninei padovanojo dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatą. Plačiau >>>

 • Artėjant šv. Velykoms Respublikinės Šiaulių ligoninės medikus pradžiugino didžiulė dovanų siunta iš UAB „Šventjonis“. Žuvies augintojai medikams padovanojo 500 kg karpių. Negailintiems jėgų sunkioje krizės situacijoje ligoninės darbuotojams pagalbos ranką tiesia nemažai verslininkų, fizinių asmenų. Dauguma dovanoja apsaugos priemonių, bet pradžiugina ir savo įmonių gaminiais. UAB COCA-COLA HBC Lietuva dovanojo didelį kiekį geriamojo vandens ir gaiviųjų gėrimų, uždarosios akcinės bendrovės „Rūta“ ir „MARS Lietuva“ atstovai atvežė saldainių ir šokolado, UAB „Sanitex“ parūpino geriamojo vandens, UAB „Lasida“ – net 960 vienetų kiaušinių. Lino Šliauterio ūkis aprūpino medikus maisto papildais, UAB „Baltic Champs“ dovanojo AUGA EKO pieno per 1000 litro butelių, UAB „Švyturys-Utenos alus“ pradžiugino savo gamintais gaiviaisiais gėrimais, o UAB „Mineraliniai vandenys“ dovanojo giros ir kavos. Šiuo sunkiu laikotarpiu medikams padedama ir pinigais. Į ligoninės COVID-19 pasekmių mažinimo sąskaitą jau pervesta beveik 63 000 Eur.  (Respublikinės Šiaulių ligoninės informacija).