Šiauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. (8 41)  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Licencijos ir leidimai

DĖL VEIKLOS APRIBOJIMO REIKALAVIMŲ ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) VIETOSE.

Nuo 2020 m. gruodžio 16 d. iki Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino režimo metu nustatytų apribojimų pabaigos stabdomas leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą veikloms (rūšims), kurias draudžia Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Lietuvos Respublikoje paskelbus švelnesnes karantino režimo sąlygas prekybai (paslaugų teikimui), Savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. A-165 pakeitė 2020 m. birželio 23 d. įsakymą Nr. A-813 „Dėl veiklos apribojimo reikalavimų Šiaulių miesto viešosiose prekybos (paslaugų teikimo) vietose“ ir jį išdėstė nauja redakcija.

Su įsakymu galima susipažinti ČIA >>

Prekyba sendaikčiais Vilniaus g. prie Kaštonų al. vis dar lieka sustabdyta.

Prekybos (paslaugų teikimo) vietose, kurių veikla nedraudžiama, leidimo turėtojas privalo užtikrinti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir kitų sąlygų, vienu metu aptarnauti ne daugiau kaip vieną asmenį.

Asmenys, siekiantys susigrąžinti sumokėtą vietinę rinkliavą (ar jos dalį) už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą, kurio galiojimas teisės aktais buvo sustabdytas nuo 2020 m. gruodžio 16 d., gali teikti Šiaulių miesto savivaldybės administracijai rašytinį prašymą, el. pašto adresu: 

Prašymo forma čia >>

Prašymai gali būti teikiami iki 2021 m. gruodžio 1 d. Vietinė rinkliava grąžinama už tiek dienų, kiek rinkliavos mokėtojas negalėjo pasinaudoti išduoto Leidimo suteiktomis teisėmis ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po rašytinio prašymo gavimo dienos.

Paraiškos ir kiti dokumentai pateikiami siunčiant el. paštu, adresu  arba tiesiogiai Savivaldybės priimamajame, Vasario 16-osios g. 62 (Ia.)

 

DĖL PAKEITIMŲ PRIE GINKŪNŲ CIVILINIŲ KAPINIŲ

Nuo 2020 m. gruodžio 16 d. iki Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino režimo laikotarpiu nustatytų apribojimų pabaigos sustabdytas išduotų leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose iš (nuo) laikinosios prekybos įrangos, iš kioskų, paviljonų, specializuotų automobilių galiojimas ir naujų leidimų išdavimas veikloms, kurias draudžia Lietuvos Respublikos vyriausybė.

Savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. A-1818 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 21  d. įsakymo Nr. A-415 „Dėl Šiaulių miesto viešųjų teritorijų prekybos ir paslaugų teikimo vietų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“

pakeistas Prekybos ir paslaugų teikimo vietų iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių Šiaulių miesto viešosiose teritorijose adresų sąrašas (toliau – 1 sąrašas).

Su įsakymu galite susipažinti čia >>>

1 sąrašo 26 ir 27 priedai (schemos prie Ginkūnų civilinių kapinių I-ojo ir II-ojo įėjimų) galios iki 2021 m. balandžio 1 d.

Nuo 2021 m. balandžio 2 d. įsigalios nauja 1 sąrašo 26 priedo redakcija>>>

Prekybos vietos pagal naują 26 priedą prie Ginkūnų civilinių kapinių ant grindinio bus pažymėtos  ne vėliau kaip iki 2021 m. kovo mėn. 19 d.

Atkreiptinas dėmesys, kad pagal 1 sąrašo 26 priedo naują redakciją (prekybos vietose, kurių numeriai nuo G-43 iki G-66), leidimai gali būti išduoti ne ilgesniam kaip dviejų savaičių laikotarpiui prieš Motinos dieną, Tėvo dieną, Visų šventųjų dieną, Vėlinių dieną, šių švenčių dienomis ir vieną savaitę po jų.

1 sąrašo 28 priede (schema prie K. Donelaičio civilinių kapinių) pakeitimų nėra.

 

LEIDIMAI PREKIAUTI (TEIKTI PASLAUGAS)

   D.U.K.

LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS

   D.U.K.

LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS

   D.U.K.

TRANSPORTAS IR PERVEŽIMAI

   D.U.K.

VIEŠOJI TVARKA (leidimai įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti),

RENGINIAI (leidimai rengti renginius)

   D.U.K.